Predajca

Názov:M.K. Trade
IČO:37753771
DIČ:1020570672
IČ DPH:SK1020570672
Mesto:Fiľakovo
PSČ:98601
Adresa:Obrancov Mieru 60
Telefón:047/4384063
E-mail:mktrade@mktrade.sk
Kontakt:Štefan Majoroš
Zapísané v obchodnom registry Okr. súdu v Lučenci, sp. č.: Žo - 2001/02937/00002 reg. č. 1405/2001

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93