PrevádzkareňM.K. Trade
Obrancov Mieru 60
98601 Fiľakovo


: 0911718999
: mktrade@mktrade.sk

SídloŠtefan Majoroš - M.K.TRADE
Obrancov Mieru 60
986 01 Fiľakovo

: 37753771
: 1020570672
: SK1020570672
Zapísané v obchodnom registry Okr. súdu v Lučenci, sp. č.: Žo - 2001/02937/00002 reg. č. 1405/2001

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93